कविता - श्री कोरमंगलं कृष्णकुमारः

                    शुभकीर्तिः।

मनुकुलचिन्तासरणिविहारिणि जय हे संस्कृतमात।

   सेतुहिमाचलरक्षितसीमा पावनभारतजननी

   नर्मदसिन््धुकवेरकन्या यमुना जाह्नविभूषा

   तव शुभनामं नूयात् तवशुभ आशीरिष्यात्

           गायात् तव शुभकीर्तिः।

     शुभदपदावलिभरितमहावनि जय हे

              संस्कृतधारा।।

     शुभदपदावलिभरितमहावनि जय हे

              संस्कृतधारा।।

Wed, 24 Nov 2010 15:36:56 UTC