ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രലോഭനാദുത്സര എന്ന പാഠത്തിന്റെ പഠനസഹായി ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍...തയ്യാറാക്കിയത് ഡോ. കോറമംഗലം കൃഷ്ണകുമാര്‍......... എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും പുതിയ അധ്യയനവര്‍ഷത്തിന്റെ ആശംസകള്‍.... വിജയിപ്പിക്കുക.......... ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ശ്ലാഘ്യം കലാപൈതൃകം എന്ന പാഠഭാഗത്തിന് യോജിച്ച സ്ലൈഡുള്‍ (2) Downloads -ല്‍............ ചോദ്യബാങ്ക് Downloads-ല്‍.... പത്താംക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള അഭ്യാസപുസ്തകം "Downloads"-ൽ...... ദീനവത്സലാ ജനനീ, മധുമാന്‍ നോ വനസ്പതിഃ (വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ്, സനല്‍മാസ്റ്റര്‍, എന്നിവര്‍ തയ്യാറാക്കിയത്) ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍........ ശങ്കരദിഗ്വിജയം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തത് വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ്........ 9,10 അധ്യാപനസഹായികള്‍, Text books എന്നിവ Downloads -ല്‍..... आयुरारोग्यसौख्यम् പഠനസഹായി തയ്യാറാക്കിയത് സനല്‍മാസ്റ്റര്‍, ആനന്ദപുരം........... സംസ്കൃതം കവിത नववर्षाशंसाः ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസികയില്‍ രചിച്ചത് വി.വിജയന്‍ പട്ടാമ്പി....... പ്ലസ് ടൂ മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍, निर्ममो योजकः എന്നിവ Downloads-ല്‍.......... ഡോ. കോറമംഗലം കൃഷ്ണകുമാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ सम्बन्धमाभाषणपूर्वकम् പഠനസഹായി Downloads-ല്‍........... 1,2,3,4ക്ലാസ്സുകളിലെ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍.ടDownloads-ല്‍...തയ്യാറാക്കിയത് വി.ടി ഹരിപ്രസാദ്.......... कोsरुक् -എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തിന് വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ് തയ്യാറാക്കിയ പഠനക്കുറിപ്പ് 'Downloads'-ല്‍....... 'शाकानां परिचायनम्' - പച്ചക്കറികളുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളുമടങ്ങിയ ചാര്‍ട്ട് 'Downloads'-ല്‍....തയ്യാറാക്കിയത് വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ് കടമ്പൂര്.....  
   
                                   
Video Gallery
 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्।अभिज्ञानशाकुन्तलम्।....
अभिज्ञानशाकुन्तलम्।अभिज्ञानशाकुन्तलम्। ....
माकम्दमञ्जरी।माकम्दमञ्जरी।....
സൂര്യനമസ്കാരംസൂര്യനമസ്കാരം ....
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 21-06-2017- AIR
     
2 News - 01-02-2017- AIR
     
3 News - 16-01-2017 - AIR
     
4 News - 15-01-2017 - AIR
     
5 News - 02-01-2017 - AIR
     
6 News - 21-12-2016 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
मीराकुमारः राष्ट्रपतिस्थानार्थी।
Updated On :Fri, 23 Jun 2017 05:43:57 UTC
अद्य अन्ताराष्ट्रयोगदिनम्।
Updated On :Wed, 21 Jun 2017 04:43:03 UTC
भारतमुद्रायाः पुनरागमनम्।
Updated On :Tue, 09 May 2017 02:25:50 UTC
संस्कृतसङ्गमम् २०१७
Updated On :Wed, 29 Mar 2017 06:20:16 UTC
देशीयसंस्कृतसंगोष्ठी प्रचालिता।
Updated On :Sat, 03 Dec 2016 12:08:58 UTC
संस्कृतप्रचारसमितेः द्वितीयं सम्मेलनं प्रवृत्तम्।
Updated On :Sat, 03 Dec 2016 12:12:17 UTC
 
ഭാഷാധ്യാപകരുടെ ക്ലബ്ബിങ്ങ് ചില വസ്തുതകള്‍ - ഡോ. കോറമംഗലം കൃഷ്ണകുമാര്‍
Updated On : Thu, 26 Feb 2015 22:32:12 CST
    More
श्रावणकालः। - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि।
Updated On : Thu, 04 Sep 2014 03:01:59 CDT
    More

You are Visiter No:-
148184

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.