2,4,6,8 ക്ലാസ്സുകളിലെ അധ്യാപകസഹായി പൂര്‍ണ്ണരൂപത്തില്‍ 'Downloads'-ല്‍ കാണാം..... സംസ്കൃതാധ്യാപകര്‍ക്കായി രചനാമത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപന്യാസരചന(ജൈവസംസ്കൃതിഃ ദേശസ്യ സുസ്ഥിതിഃ) കഥാരചന(സഃ പരിധോ നാസ്തി), കവിതാരചന(മൃദുഭാവനാ മമ ജനനീ), സമസ്യാപൂരണം (വിനാവിളംബം ഫലമേതി നൂനം) എന്നിവയാണ് വിഭാഗങ്ങളും വിഷയങ്ങളും.....രചനകള്‍ ആഗസ്ത് 30-നകം സംസ്കൃതം സ്പെഷ്യലോഫീസറുടെ വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.......... कोएरुक् -എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തിന് വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ് തയ്യാറാക്കിയ പഠനക്കുറിപ്പ് 'Downloads'-ല്‍....... ഈ വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃതകൗണ്‍സില്‍ സര്‍ക്കുലര്‍, വി.ടി.ഹരിപ്രസാദ് +2 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഗീതാഗോവിന്ദത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനം, എന്നിവ 'Downloads'-ല്‍ കാണുക......... അന്താരാഷ്ട്രയോഗദിനത്തില്‍ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാം. ആനിമേഷന്‍ വീഡിയോ'Video Gallery'-ല്‍.......... പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ സംസ്കൃതം പാഠപുസ്തകം 'Downloads'ല്‍ ലഭ്യമാണ്.......... 'शाकानां परिचायनम्' - പച്ചക്കറികളുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളുമടങ്ങിയ ചാര്‍ട്ട് 'Downloads'-ല്‍....തയ്യാറാക്കിയത് വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ് കടമ്പൂര്..... 2,4,6,8 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ സംസ്കൃതപാഠപുസ്തകങ്ങളും അധ്യാപകസഹായികളും 'Downloads'-ല്‍......... 'അധ്യാപകരുടെ ക്ലബ്ബിങ്ങ് ചില വസ്തുതകള്‍' 'Online Magazine'-ല്‍ വായിക്കുക. തയ്യാറാക്കിയത് ഡോ. കോറമംഗലം കൃഷ്ണകുമാര്‍.......... വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന 'നാചികേതസം' ശാസ്ത്രപഠനപദ്ധതിയുടെ നോട്ടീസ് 'Downloads'-ല്‍.......... വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നടന്ന സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ റിസള്‍ട്ട് 'Downloads'-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്......... ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സി.ഇ. മോണിട്ടറിങ്ങ് ലിസ്റ്റ് 'Downloads'-ല്‍........... തൃശൂരില്‍വച്ച് നടന്ന ദേശീയസംസ്കൃത സെമിനാറിന്റെ വീഡിയോദൃശ്യങ്ങള്‍ 'Video Gallery'-യില്‍ കാണാം......... ശ്രീ രാമന്‍ കിഴക്കേടത്ത് തയ്യാറാക്കിയ കുലശേഖര ആള്‍വാര്‍ കൃതിയായ 'മുകുന്ദമാലാ' 'Downloads'-ല്‍............ സംസ്കൃതം തസ്തികനിര്‍ണ്ണയം ഉത്തരവ് 'Downloads'-ല്‍.......... എല്‍.പി. ക്ലാസ്സുകളില്‍ സംസ്കൃതത്തിന് ആഴ്ചയില്‍ 4 പിരിയഡ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 'DOWNLOADS'-ല്‍......... 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ 3,4 യൂണിറ്റുകളുടെ അധ്യാപകസഹായി 'DOWNLOADS-ല്‍.......... श्रावणकालः कविता - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि। 'Online Magazine-ല്‍ വായിക്കുക....... അധ്യാപകതസ്തിക 1:30,1:35 ആക്കിയ ഉത്തരവ് 'Announcements'-ല്‍ വായിക്കക........... വി.ടി.ഹരിപ്രസാദ്, കടമ്പൂര് തയ്യാറാക്കിയ 'हनुमत्प्रभावः', पाणिनीयधातुपाठपरिचयः,पञ्चतन्त्रम्' എന്നീ പഠനസഹായികള്‍ Downloads-ല്‍......... ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ സംസ്കൃതപഠനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 'Downloads'ല്‍.............  
   
                                   
Video Gallery
 
ലോകസംസ്കൃതസമ്മേളനത്തില്‍ലോകസംസ്കൃതസമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീമതി സുഷമാസ്വരാജ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.....
സൂര്യനമസ്കാരംസൂര്യനമസ്കാരം ....
JanamJanam TV News....
പുത്രോ രക്ഷതി'പുത്രോ രക്ഷതി' സംസ്കൃതം ഹ്രസ്വചിത്രം - സംവിധാനം നിധീഷ് ഗോപി.....
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 03-08-2015 - AIR
     
2 News - 02-08-2015 - AIR
     
3 News - 30-07-2015 - AIR
     
4 News - 29-07-2015 - AIR
     
5 News - 28-07-2015 - AIR
     
6 News - 27-07-2015 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
ए.पि.जे. अब्दुलकलामः दिवंगतः।
Updated On :Tue, 28 Jul 2015 06:28:55 GMT
अध्यापकानां कृते रचनास्पर्धा।
Updated On :Tue, 14 Jul 2015 04:22:42 GMT
षोडषीय विश्वसंस्कृतसम्मेलनम्।
Updated On :Wed, 01 Jul 2015 10:12:53 GMT
जूण् २१ तमे दिने अर्बुदद्वयं जनाः योगमाचरिष्यन्ति।
Updated On :Thu, 18 Jun 2015 04:34:16 GMT
अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः।
Updated On :Fri, 12 Jun 2015 00:01:49 CDT
अशोकन् पुरनाट्टुकरा पुरस्कारः।
Updated On :Fri, 08 May 2015 03:16:21 CDT
 
कविताः - विजयन् वि. पट्टाम्बी।
Updated On : Mon, 03 Aug 2015 04:54:30 GMT
    More
ഭാഷാധ്യാപകരുടെ ക്ലബ്ബിങ്ങ് ചില വസ്തുതകള്‍ - ഡോ. കോറമംഗലം കൃഷ്ണകുമാര്‍
Updated On : Thu, 26 Feb 2015 22:32:12 CST
    More

You are Visiter No:-
3348

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.